Alice Iliescu

The Comic Strip – A Weapon for Social Criticism
Banda desenată ca armă a criticii sociale

 

ABSTRACT

Comic strip as an art form has always been intrinsically linked to society and politics as a medium through which artists were involved in the social confrontations of their age. The invention of printing has contributed to the freedom of expression by the multiplication and mass dissemination of narrative images with subversive content. Critical messages supported by strong visual statements have become available and popular. The illustrations supporting the Reform in the Middle Ages, the first narrative scenes of the French journals of the nineteenth century and the satirical publications of the early twentieth century Russia prove that artists have understood the force they represent by putting their talent at the service of great movements for social change. In this article we wish to point out key moments for developing a critical discourse in narrative images as the foundation for building socially involved contemporary comics. We shall focus on the evolution of new media in the Digital Age with direct reference to webcomics and their interactive aspect of spreading social messages. In this context we shall analyze the mutations experienced by comics in the light of the social movements that have marked the twenty-first century thus entailing a diversification in styles, genres, and becoming a real political weapon as well. 

KEYWORDS: comic strip, webcomics, interactivity, new media, activism, social-political criticism, narrative images, journal, satirical publications, political weapon, critical message.

REZUMAT

Banda desenată ca formă de artă a fost întotdeauna intrinsec legată de societate şi politică fiind un mediu prin care artiştii s-au implicat în confruntările sociale ale epocii lor. Apariţia tiparului a contribuit la formarea libertăţii de exprimare prin multiplicarea şi difuzarea în masă a imaginilor narative cu conţinut subversiv. Mesajele critice susţinute de formulări vizuale puternice au devenit accesibile şi populare. Ilustraţiile realizate în sprijinul Reformei din Evul Mediu, primele scene narative din jurnalele franceze ale secolului al XIX-lea şi cele din publicaţiile satirice din Rusia începutului de secol XX dovedesc că artiştii au înteles forţa pe care o reprezintă punându-şi talentul în slujba marilor mişcări de schimbare socială. În prezentul articol dorim să punctăm momentele esenţiale de formare a discursului critic în imagini narative ca fundaţie a construcţiei benzilor desenate contemporane cu implicare socială. Ne vom concentra atenţia asupra evoluţiei noilor media în Era digitală cu directă referire la webcomics şi aspectul interactiv de propagare a mesajelor cu conţinut social. În acest context vom analiza mutaţiile pe care benzile desenate le cunosc prin prisma mişcărilor sociale ce marchează secolul XXI şi care determină diversificarea stilurilor, genurilor, dar şi a temelor importante ale societăţii actuale, devenind o veritabilă armă politică.

CUVINTE CHEIE: bandă desenată, webcomics, interactivity, new media, activism, critică social-politică, imagini narative, jurnal, publicaţii satirice, armă politică, mesaj critic.