Diana Drăgan-Chirilă

Time Square / The Art of Digital Partnership
Time Square / arta parteneriatului digital

ABSTRACT


Inviting the audience to co-author the artwork is one of the major topics of contemporary art, while the field of art aided by the digital technology offers the most examples in this direction. Consequently, I decided to research this field with the means of my artistic practice. The results of my research took the form of three artistic projects that I completed in the last years: ‘Time Square, interactive video-performance’; ‘Illusions of the Presence, installation and interactive video- performance’ and ‘W/o/a/nder, photography installation’.

The three projects investigate the relationship between oneself and the technology, between the experimentation of the tangible world and the virtual world, between the historical documentary and the archaeological imagery in art. A very large part of our daily experience occurs in the world of technology, in the digital space, thus a de-materialization of the reality, a de-bodyment of the self becomes more pronounced. It is this phenomenon that led me to undertake artistic projects in which I invite the viewers to investigate the notions of space, time, identity, history heritage, giving them access to both their own memories and the collective ones with the aid of technology. Thus, my artworks question whether the virtual world marks the end of the experimentation of reality or it just gives it a new physical and metaphysical dimension.

KEYWORDS: digital art, interactive art, installation, video-performance, reality, virtuality

REZUMAT

Includerea receptorului/publicului ca și coautor de diferite grade în lucrarea de artă este una din temele de acută actualitate ale artei contemporane. Arta asistată de instrumentarul și tehnologia digitală se oferă ca un teren optim pentru acest deziderat. Această direcție a artei contemporane am asumat-o ca proiect de cercetare și aplicație. Rezultatele sunt deja prezente în trei proiecte cu aplicațiile și prezentările lor în spații și evenimente expoziționale, respectiv Time Square, video-performance interactiv, Iluzia prezentului, instalație și video-performance interactiv și W/o/a/nder, instalație de fotografie.

Cele trei proiecte artistice sunt realizate pe suportul temei de cercetare a relației între sine și tehnologie, între experiența lumii tangibile și lumea virtuală, între documentarul istoric și imaginarul arheologic în artă. O foarte mare parte a experienței noastre cotidiene are loc în lumea tehnologiei, a digitalului, astfel o „de-materializare” a realității, o „de-corporalizare” a conștiinței de sine a devenit tot mai accentuată. Acest fenomen m-a condus la realizarea unor lucrări în care invit spectatorul să investigheze noțiunile de spațiu, timp, identitate, moștenire istorică, dându-i acces atât la memoria proprie, cât și la cea colectivă cu ajutorul tehnologiei. Astfel, lucrările interoghează dacă lumea virtuală marchează sfârșitul experimentării reale sau îi conferă o nouă dimensiune fizică și metafizică.

CUVINTE CHEIE: artă digitală, artă interactivă, instalație, video-performance, realitate, virtualitate