Oana Stan

Artistic Research in Contemporary Fashion Design Projects – Research through Fashion and Fashion through Research

Cercetarea artistică în proiectele contemporane de fashion design – Cercetare prin modă și modă prin cercetare

 ABSTRACT

This article aims at exploring the way in which artistic research is used in contemporary fashion design projects by identifying the specific features of the artistic research activity. Research is central to the fashion design process, giving substance to the designer’s ideas. Throughout this paper we shall investigate the thinking process behind a collection, the concept development, the way in which storytelling is used by such designers as Prada in order to reveal the importance of research for fashion design. Guiding our research will be the works of such crucial figures in fashion theory and practice as Caroline Evans, or Valerie Steele. We shall also investigate the implications of artistic approaches and appropriation in contemporary fashion. There is a certain symbiosis between art and fashion, due to their shared interest in the visual dimension. Relying on Suzy Menkes’ analysis of three periods when, according to the fashion writer, this exchange was particularly intense, we shall try to unfold the importance of such a symbiosis in contemporary fashion design projects.

For a thorough analysis of this paper’s central topic, we chose as case study the activities deployed by the Fashion Design Department within the University of Art and Design from Cluj-Napoca. The purpose of the case study is to analyse and understand how artistic research is applied in teaching and learning methods within this Department. From the concepts on which the designers choose to construct their collection, to the way in which their final designs influence other designers and communicate a cultural and artistic status of the contemporary world, our aim is to reveal the fact that artistic research is an important element in the creation of fashion collections.  

KEYWORDS: artistic research, fashion research, contemporary, fashion projects, academic projects

REZUMAT

Articolul de față își propune să exploreze modul în care cercetarea artistică este folosită în proiecte de design vestimentar contemporan prin identificarea caracteristicilor specifice ale activității de cercetare artistică. Cercetarea este esențială pentru designul vestimentar, dând substanță ideilor designerului. Pe tot parcursul acestei lucrări vom investiga procesul de cercetare din spatele unei colecții, dezvoltarea conceptului, modul în care narațiunea este folosită de designeri precum Prada, în scopul de a descoperi importanța cercetării pentru design vestimentar. Vom fi ghidați în demersul nostru de lucrările unor autori de seamă din domeniul teoriei și practicii modei precum Caroline Evans sau Valerie Steele. Vom investiga, de asemenea, implicațiile abordărilor artistice și ale aproprierii artistice în moda contemporană. Există o anumită simbioză între artă și modă datorită interesului lor comun pentru dimensiunea vizuală. Bazându-ne pe analiza lui Suzy Menkes a trei perioade în care, potrivit jurnalistei de modă, această relație a fost deosebit de intensă, vom încerca să prezentăm importanța unei astfel de simbioze în proiectele de design vestimentar contemporan.

Pentru o mai profundă analiză a subiectului central al acestei lucrări, am ales ca studiu de caz activitatea desfășurată de Departamentul de Modă-design vestimentar din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Scopul studiului de caz este de a analiza și a înțelege modul în care cercetarea artistică este aplicată în metodele de predare și învățare în acest departament. Pornind de la conceptele pe care designerii au ales să-și construiască colecțiile și de la modul în care proiectele lor finale influențează alți designeri și comunică un statut cultural și artistic al lumii contemporane, scopul nostru este de a dezvălui faptul că cercetarea artistică este un element important în crearea proiectelor de design vestimentar.

CUVINTE CHEIE: cercetare artistică, cercetare în modă, contemporan, proiecte de design vestimentar, proiecte academice