IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Research aboutthrough and for Art / Cercetarea despreprin și pentru artă
ISSN-L 2537-2580

CONTENT / CUPRINS

______________

THEMATIC SECTION / SECȚIUNEA TEMATICĂ

Alexandra Mureșan 
The Paradigm of Glass Artification
Paradigma artificării sticlei
pp. 5 - 16

Alice Iliescu 
The Comic Strip – A Weapon for Social Criticism
Banda desenată ca armă a criticii sociale
pp. 17 - 28

Cristina Labo 
Contemporary uses of scientific analysis in the conservation of heritage objects. Case study – the 18th century iconostasis painted by Vasilie Zboroski
Utilizarea contemporană a analizelor științifice în conservarea obiectelor de patrimoniu. Studiu de caz – iconostasul de secol al XVIII-lea pictat de Vasilie Zboroski
pp. 29 - 45

Mădălina Surducan 
The New Paradigm of Artistic Capitalism: between Business Artist and Superstar
Noua paradigmă a capitalismului artistic: între business artist și superstar
pp. 46 - 58

Oana Stan
Artistic Research in Contemporary Fashion Design Projects. Research through Fashion and Fashion through Research
Cercetarea artistică în proiectele contemporane de fashion design. Cercetare prin modă și modă prin cercetare
pp. 59 - 70

Olimpia Bera
The Faces of Alterity. Insanity and Psychopatology in Art
Fețe ale alterității. Nebunie și psihopatologie în artă
pp. 71 - 90

Voica Puşcaşiu
Sculpture in the Public Field
Sculptura în spațiul public
pp. 91 - 103

______________

SECȚIUNEA PROIECTE ARTISTICE / ARTISTIC PROJECTS SECTION

Angela Kallo
Metamorphoses of the Performing Art between Studio (Theory) and Public Space (Practice). Aspects of a Dynamic Pedagogical Process
Metamorfozele artei performace-ului între atelier (teorie) şi spaţiul public (practică). Aspecte ale unui proces didactic dinamic
pp. 105 - 118

Diana Drăgan-Chirilă
Time Square / The Art of Digital Partnership
Time Square / arta parteneriatului digital
pp. 119 - 129

Petru Lucaci
Reconversion as Artistic Process
Reconversia ca demers artistic
pp. 130 - 139

______________

SECȚIUNEA CRONICI DE EXPOZIȚIE & CARTE / EXHIBITION & BOOK REVIEWS SECTION

Mara Rațiu
About Lights and Forests: Ioan Sbârciu at Art Center Hugo Voeten 2015
Despre lumini și păduri: Ioan Sbârciu la Art Center Hugo Voeten 2015
pp. 141 - 145

Roxana Modreanu
Adrian Ghenie at the Venice Biennale 2015: Darwin’s Room
Adrian Ghenie la Bienala de la Veneția 2015: Darwin’s Room
pp. 146 - 150

Marius Georgescu
International Ceramics Biennale 2015 – 2nd Edition
Bienala Internațională de Ceramică Cluj 2015 – Ediția a II-a Cluj
pp. 151 - 157

Tereza Pop
Dulce et Decorum. George Anghelescu
pp. 158 - 161

Read full version / Citește revista  PDF

 _____________________________

EDITORIAL BOARD

Rareș IORDACHE, PhD, Senior Editor
Assoc. Prof. Mara RAȚIU, PhD, Vice-Senior Editor
Assoc. Prof. Anamaria TOMIUC, PhD, Editorial Board Secretary
Prof. Vlad ȚOCA, PhD, Editor
Assoc. Prof. Bogdan IACOB, PhD, Editor
Assoc. Prof. László BENCZE, PhD, Editor and Graphic Director
Assoc. Prof. Lucian BROSCĂȚEAN, PhD, Editor

_____________________________
COLEGIUL REDACȚIONAL

Dr. Rareș IORDACHE, Redactor șef 
Conf.univ.dr. Mara RAȚIU, Redactor șef-adjunct
Conf.univ.dr. Anamaria TOMIUC, Secretar de redacție
Prof.univ.dr. Vlad ȚOCA, Redactor
Conf.univ.dr. Bogdan IACOB, Redactor
Conf.univ.dr. László BENCZE, Redactor și grafician
Conf.univ.dr. Lucian BROSCĂȚEAN, Redactor

 ___________________

ADVISORY BOARD

Ioan SBÂRCIU, Prof. PhD.
Radu MORARU, Prof. PhD.
Radu SOLOVĂSTRU, Prof. PhD.
Aurel CODOBAN, Prof. PhD.
Alexandru ALĂMOREANU, Prof. PhD.
Edit ANDRÁS, Senior Researcher PhD
John BUTLER, Prof. PhD.
Paula CRABTREE, Prof. PhD.
Constance DEVEREAUX, Assoc. Prof. PhD.
Thomas D. MEIER, Prof. PhD.
Dan-Eugen RAȚIU, Prof. PhD.

_____________________________
CONSILIUL CONSULTATIV

Prof.univ.dr. Ioan SBÂRCIU
Prof.univ.dr. Radu MORARU
Prof.univ.dr. Radu SOLOVĂSTRU
Prof.univ.dr. Aurel CODOBAN
Prof.univ.dr. Alexandru ALĂMOREANU
Cercetător senior dr. Edit ANDRÁS
Prof.univ.dr. John BUTLER
Prof.univ.dr. Paula CRABTREE
Conf.univ.dr. Constance DEVEREAUX
Prof.univ.dr. Thomas D. MEIER
Prof.univ.dr. Dan-Eugen RAȚIU