CURRENT ISSUE / NUMĂR CURENT

Irregular, Vol. 1, Issue 1, 2016

Topic / Temă :
Research aboutthrough and for Art /
Cercetarea despre, prin și pentru artă


Content / Cuprins

ISSN-L 2537-2580